För dig som arrangör

Det är roligt att arrangera och rida TiH tävling! Ju fler tävlingar som hålls det närmsta året, desto mer engagemang kring TiH – och därmed en hästvänlig sport – kan vi skapa. Alla TiH tävlingar ska följa FIPOs uppförandekod. Juniorer (upp till 15 år) kan få programmet uppläst under visningen om ryttaren så önskar.

 

Om du ska arrangera en TiH tävling ser vi helst att det är minst två godkända TiH domare som dömer. Domarna får själva välja om de vill döma var och en för sig, eller döma gemensamt. Det går dock att få dispens från detta och enbart ha en godkänd TiH domare. Om du vill ha dispens tar du kontakt med Malin Schön: malin@malinweb.se

En domarsekreterare (per domare) noterar poäng och kommentarer.

Om det bara är en TiH domare som dömer, ser vi gärna att en instruktör och/eller en sportdomare sitter med TiH domaren för att uppmana till bra diskussioner. Här finns domarlistan på godkända TiH domare, som accepterat att döma: TiH domarlista12november2014

Vi rekommenderar i första hand de domare som deltagit i TiH utbildningar och därmed är väl insatta i TiH.

De ritade linjerna på Tölt in Harmony-tävling
Det har framkommit att en del arrangörer drar sig för att arrangera TiH då det är tidskrävande att rita upp linjerna och de även är väderkänsliga vid utomhusarrangemang.
TiH: s styrelse har därför beslutat att linjerna nu inte är obligatoriska på tävling, dock rekommenderas de fortfarande!
Om de inte finns linjer på banan bör banan ha bokstavsmarkeringar (fasta eller flyttbara) och vara markerad med t.ex. koner (som markeringar för 14/18 metersvolterna i nivå 1 samt 8 metersvolterna i nivå 2 och 3.)
Även markeringar vid voltpunkterna är önskvärda.

Riktlinjer domararvode vid arrangerande av Tölt in Harmony-tävling

Vid arrangerande av tävling så rekommenderar vi nedanstående arvoderingsprincip för domare.  Att beakta är att detta endast är en rekommendation, varför det är helt fritt hur tävlingsarrangören och domaren kommer överens vad gäller arvodets storlek. Vi har utgått från Svenska Islandshästförbundets upplägg vad gäller rekommendationer för domararvode. Svenska Islandshästförbundets arvodering bygger på dagsarvode enligt följande (2013): lokal domare 700 kr/dag, nationell domare 900 kr/dag, FEIF-domare 1 200 kr/dag.

 Vid arrangemang under endast en kortare del av dagen: Timarvode om 200 kr/timme, dock minimiersättning om 500 kr.

Vid arrangemang under hel dag: SIF:s arvoderingsprinciper för domare, utifrån respektive utbildningsnivå, inkl övertidsersättning (om arbetsdag mer än 8 tim).

Vid arrangemang under tävlingsdag där domaren dömer både FIPO-grenar och TIH-grenar: SIF:s arvoderingsprincip för domare, utifrån respektive utbildningsnivå, inkl övertidsersättning (om arbetsdag mer än 8 tim).

Här finns protokollen för tävling:Domarprotokoll

Här finns speakertext för TiH: SpeakertextR1

Här finns principerna för domararvodering: domararvode

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s