Rapport från årsmötet

TiH har haft årsmöte då vi gick igenom verksamheten 2015 och naturligtvis valde styrelsemedlemmar och ny valberedning. Dessutom utsåg årsmötet Åsa Strandberg, regionsansvarig för region Öst, till sammankallande för samtliga regioner för att öka utbytet mellan regionerna och stimulera idéer till TiH-aktiviteter. Ny ansvarig för region Mitt är Gunilla Lindgren. Positionen som ansvarig för region Syd är vakant för 2016.

Styrelsen har inte haft några avhopp och valberedningen lade inte fram alternativa förslag, vilket innebar att samtliga positioner som stod för val blev omval av tidigare representanter. Till nästa år har vi en ny valberedning bestående av Gunilla Lindgren och Anna-Lena Berg, vars kontaktuppgifter återfinns på hemsidan.

Tack till er som deltog i ett givande och trevligt årsmöte!