Valberedningens förslag till styrelse 2016

Inför årsmötet föreslår valberedningen följande styrelse i Tölt in Harmony föreningen 2016:

Ordförande: Denni Hauksson (omval)
Vice Ordförande: Kia Holmquist (1 år kvar)
Kassör: Karin Westerlund (1 år kvar)
Sekreterare: Kicki Flank Elffors (omval)
Ledamöter: Malin Schön (omval), Lena Lennartsson (omval), IA Lindholm (1 år kvar)
Suppleant: Åsa William (1 år kvar)
SIFs nationella skolrepresentant (adjungerande): Ulrika Backan
Revisor: Jonas Bring