Tölt in Harmonys sex regioner

Det är ett stort intresse för TiH vilket gläder oss mycket! För att göra det lättare att få veta mer om TiH i närområdet finns nu olika regionansvariga. SIF har delat in Sverige i sex regioner: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt och Norr. För enkelhetens skull har också TiH den regionindelningen.

Länk till SIFs regioner:
http://www.icelandichorse.se/Förbundet/Lokalföreningar/Regionindelning.aspx

Här följer kontaktpersonerna för de olika regionerna:

Syd: Lisa Silverberg, Höllviken, vildagaarden@gmail.com  Tel: 0708-24 60 90

Väst: Åse Ericson,  Falköping, ase@aseericson.se  Tel: 070-324 11 11

Öst: Åsa Strandberg, Ydre, asa@kalvefalls.se  Tel: 0140-91133 och 070-565 82 79

Stockholm: Malin Schön, Tungelsta, malin@malinweb.se Tel: 073-971 19 25

Mitt: Lena Lennartsson, Örsundsbro Lena@landsbergaislandshastar.se  Tel: 0730 57 59 86

Norr: Kicki Flank Elffors, Njutånger,  Kicki.flank@outlook.com Tel: 070-312 04 65

Ta gärna kontakt med den ansvariga i din region om du som privatperson, ditt företag, din ridskola eller din lokalklubb är intresserad av få veta mer om TiH, rida TiH kurs, tävla i TiH, har synpunkter eller önskemål som rör TiH. Vi väntar på att höra ifrån dig!

Hälsar de regionansvariga Lisa, Åse, Åsa, Malin, Lena och Kicki