God Jul & Gott Nytt År

Önskar vi i TiH styrelsen alla er. Det har varit ett omtumlande och mycket roligt år. Nu när mycket av det praktiska är på plats runt föreningen ser vi fram emot ett 2014 då vi på allvar kommer igång med utbildningar och tävlingar – tillsammans med er!

Nu kan du köpa fina TiH produkter

Vi har inlett ett samarbete med Myrstens Grafik, som innebär att du kan köpa snygga produkter med den fina Tölt in Harmony logotypen på. Det finns flera ”måste-ha” bland de här sakerna! Här hittar du sortimentet och alla priser: http://www.klisterdekaler.se/islandshast/tolt-in-harmony/

Missa inte TiH dagen på Edeby 8 februari

johanna_tih_523003189606ee5a38b5f04a

Den 8 februari är alla som är intresserade av att lära sig mer om Tölt in Harmony välkomna på en fullmatad dag på Edeby Gård i Mariefred. Vi börjar med av teorigenomgång och därefter följer praktiskt demonstration av de tre nivåerna.
Du som redan är utbildad SIF instruktör har möjlighet att även bli T i H instruktör efter dagens genomgång (och om du är medlem i TiH).
Vi kommer också att examinera nya TiH domare efter dagens slut. Om du redan är sportdomare och är intresserad av att döma TiH ska du passa på att delta den 8 februari.

Vi kommer återkomma med kostnad och anmälningsförfarande inom kort.

Tankar från domarens bisittare

Nedanstående text kom från Jonas Bring, som var bisittare till domaren Anna Andersson på Friggs TiH tävling i november. Vi tycker det är mycket bra att sitta bisittare och diskutera inbördes vid bedömningar, om man har ambition att bli TiHdomare. Tack för dina tankar Jonas!

Har nu dömt Tölt in Harmony Level I. Anna Andersson, Malin Elmgren och jag dömde tillsammans. Tävlingsformen lämpar sig väl att dömas i grupp och är
utvecklande för oss domare. Det kändes inte konstigt att komma på höga poäng för korrekta prestationer. Dock är handledningen sträng mot genomgående taktfel, de
hamnar på max 3,5, vilket jag tycker är bra. Nästan hälften av ryttarna glömde att stanna efter fullbordad ritt, vi drog 2 poäng. Ett förtydligande av halten hade nog hjälp en del ryttare, tex stillastående 3 sek.
Efter ett antal ekipage såg vi domare inte figurerna på marken, men ryttarna såg dem skapligt. Det tog en del tid att formulera bra kommentarer beror nog mycket på
orutin. Publiken blev lite konfunderad av att de ibland ganska höga poängen. En förklarande speakertext vore bra. Ordet Storvolt i beskrivningen är lite olyckligt valt.
Frågan är om det är bra eller mest förvirrande att man kan börja vid C eller A.
Generellt var det en mycket positiv upplevelse, rätt ekipage blev premierade.