Feif to take over TiH

We are proud and happy to inform that Feif last week decided to incorporate TiH into the Feif Rules and Regulations and to immediately take over the responsibility for the diciplin. This has been a goal for TiH from the start and we are proud and happy that it now is a fact. This means that the previous TiH organization is shutting down its operations. It is with great joy we now hand over TiH and we wish Tölt in Harmony a great future within Feif!

Thank you all friends of TiH for a great journey – it’s been a pleasure.

// The board of Tölt in Harmony

Annonser

New instructors in the Netherlands

The Netherlands continues to educate new TiH instructors. This year TiH will be an official test at the FEIF Youth Cup, which requires a lot of training for the participating teams and countries. That’s why it’s so great that new instructors keep coming.

An updated list of all approved instructors (and judges) in the Netherlands are now available on the international pages. We congratulate and welcome them all!

Årsmöte i TiH 28/2

Medlemmarna i föreningen Tölt in Harmony kallas här till ordinarie årsmöte.

Tid: Onsdag 28 februari 2018 kl 20.00

Plats: Telefonmöte -Ring upp mötesnumret nedan och ange mötes-ID:t när du uppmanas att göra det: Mötesnummer:+46104564001, mötes-ID: 61245#

På förra årsmötet beslutades att fortsätta arbeta med integration med FEIF och att avveckla föreningen om FEIF vill ta över. Arbetet har fortsatt och vi väntar nu besked från FEIF. Styrelsen anser att TiH som förening enligt sina nuvarande stadgar inte kan drivas vidare utan föreslår att nuvarande styrelse (väljs om) och får i uppgift att avveckla föreningen om FEIF tar över alternativt kalla till extra stämma för stadgeändring om så inte sker.

Ärenden:
Öppnande
1. Godkännande av dagordning
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning- och resultaträkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Information om arbetet med integrationen med FEIF
11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. Förslag att sittande styrelsen väljs om och får i uppdrag att avveckla föreningen om FEIF tar över alternativt kalla till extra stämma för stadgeändring om så inte sker.
12. Fastställande av årsavgiften – förslag att ingen avgift tas ut för 2018
13. Val av föreningens ordförande (1 år)
14. Val av övriga styrelseledamöter
o Vice ordf (2 år – Kia Holmquist 1 år kvar)
o Sekreterare (1 år)
o Kassör (2 år – Karin Westerlund 1 år kvar)
o Ledamot (1 år)
o Ledamot (2 år)
o Ledamot (1 år)
15. Val av suppleanter
o Suppleant (2 år – Åsa William 1 år kvar)
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Tölt in Harmony!

Lines no longer mandatory

We have learnt that some organizers sometimes feel that it is time consuming but also sensitive due to weather conditions in outdoor events to mark the lines of the riding program upon organizing competitions.
Therefore, the board of TiH has decided that the marked lines no longer are mandatory, although highly recommended.
However, if an organizer decides not to use marked lines for the riding programs, normal markings (letters, mobile or stationary) of the paddock/riding hall must be used.
For the 14 or 18 meter circles in level 1, as well as the 8 meter circle in level 2 and 3, cones could be used for markings.
We do also recommend that special markings for the circles, used in paddocks/riding halls, should be used. 

Enjoy your TiH riding 😀

Kurs och tävling i Mönsterås 3-4/6

TiH KURSDAG 3 JUNI
Lördagen den 3 juni bjuder vi in till kursdag med godkända B-tränaren och Tölt in Harmony-instruktören Åsa Strandberg.  Teori kring Tölt in Harmony, ett ridpass och programridning ingår.

Pris: 700 SEK. Egen lunch medtages.
Anmälan är bindande och sker till jennyhedman@telia.com.

TiH TÄVLING 4 JUNI
Välkomna till vår första Tölt in Harmony-tävling. Tävlingen ses som en officiell Tölt in Harmony-tävling med godkänd domare och rids efter reglerna som ni hittar här: https://toltinharmony.wordpress.com/. Alla renrasiga och registrerade islandshästar är välkomna. Vaccinationsintyg, ryttarförsäkran och hästpass uppvisas vid incheckning. Ingen ryttarlicens behövs dock.
Var: Häradsvallen, Mönsterås (20×40 meter)
Grenar: Tölt in Harmony nivå 1, nivå 2 samt nivå 3, ungdom samt vuxen.
Anmälningsavgift: 200 kronor samt 100 kronor i grenavgift.
Max antal deltagare: 30 ekipage
Anmälan och betalning sker via icesale.se. Sista anmälningsdag är den 18 maj.

Läs mer på https://www.facebook.com/events/1040161309450315/